close icon
jobalerts.me logo Jobs Job Posting
Amazon logo

Amazon

Poradca zamestnancov

location icon SK, Sered
ops.lander.teamlead-emea
*** zástup počas rodičovskej dovolenky ***

Jedným z mnohých faktorov, prečo spoločnosť Amazon dvíha latku v oblasti spokojnosti zákazníkov, je skutočnosť, že personálne oddelenie zabezpečuje, aby za nami stál ten najlepší tím. Potrebujeme rýchlo adaptabilnú pracovnú silu, vďaka ktorej budeme mať k dispozícii ten správny počet ľudí disponujúcich relevantnými zručnosťami, aby sme mohli uspokojiť potreby našich zákazníkov. Ako HR asistent budete prispievať k motivácii našich ľudí a zabezpečovať ich spokojnosť pri práci. Vďaka tímovej spolupráci budete mať možnosť zdieľať svoje nápady, učiť sa od ostatných a rozvíjať tak svoju kariéru.

Key job responsibilities
- Úzka spolupráca s vedúcimi pracovníkmi v oblasti ľudských zdrojov a s vedením spoločnosti na projektoch týkajúcich sa personálu s cieľom vytvoriť atraktívne pracovné prostredie
- Riešenie každodenných otázok a administratívnych záležitostí týkajúcich sa ľudských zdrojov, ako sú procesy pri nástupe nových zamestnancov, správa relevantných samoobslužných technických nástrojov a dodržiavanie prehľadu o pracovnom čase a dochádzke
- Tvorba prehľadov pre vedenie na Vašom pracovisku prostredníctvom využitia interných informačných panelov
- Plánovanie iniciatív zameraných na podporu zdravého pracovného prostredia pre zamestnancov na pracovisku
- Vykonávanie auditov s cieľom zabezpečiť súlad s firemnými procesmi, ochranou údajov, miestnymi pracovnoprávnymi predpismi a osvedčenými postupmi v oblasti ľudských zdrojov

A day in the life
Toto nie je tradičná funkcia v kancelárii, pretože budete pracovať priamo v prevádzke a budete v bezprostrednom kontakte s našimi tímami v sklade. V závislosti od toho, kde sa nachádzate, je možné, že budete pracovať na báze rotácie so svojimi kolegami v oblasti ľudských zdrojov. Týmto spôsobom bude vždy osobne k dispozícii člen nášho personálneho tímu pre prípad potreby osobného rozhovoru alebo odpovedania na otázky.
Pozícia HR asistenta je rôznorodá. Okrem toho, že nám budete pomáhať udržiavať prehľad o kľúčových procesoch v oblasti ľudských zdrojov, budete poskytovať podporu vedúcim vo svojom tíme pri rôznych projektoch zameraných na angažovanosť pracovníkov.
Táto činnosť zahŕňa napríklad získavanie spätnej väzby od ľudí, organizovanie aktivít, vďaka ktorým sa budú môcť zapojiť do nových plánov, alebo pomoc pri vytváraní inkluzívneho prostredia, v ktorom zamestnanci cítia, že môžu klásť akékoľvek otázky týkajúce sa ľudských zdrojov.

We are open to hiring candidates to work out of one of the following locations:

Sered, SVK
notice icon
Please notice that this job posting is older than 7 days. It might be deleted by provider site.
Publication date: 2024-04-04
Why jobalerts.me?
Free Subscription
The subscription is free.
Safe
Your data is never shared with third party companies and people.
Multi Sources
Jobs are taken from 9+ sources daily and served as up-to-date.
Special Filters
The subscription is created with job type, location and position.
facebook logo amazon logo apple logo netflix logo google logo binance logo
feedback icon
Feedback
FEEDBACK
close icon